xxx
  พฤศจิกายน  2557  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


-::- กระทรวงศึกษาธิการ -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
สถิติผู้เข้าชม
รวม :
 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗       เวลา ๐๗ : ๐๘ น.
  สามารถดาวน์โหลดผังรายการวิทยุศึกษาปี2557ได้แล้ว โดยเข้าไปที่ หน้าเอกสาร
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการส่งมอบและรับมอบโบราณวัตถุ จากสหรัฐอเมริกาคืนสู่ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการส่งมอบและรับมอบโบราณวัตถุ จากสหรัฐอเมริกาคืนสู่ไทย จำนวน 554 ชิ้น เตรียมนำมาเก็บรักษาไว้ ณ คลังกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร  <รายละเอียด >
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เน้นหน่วยงานการศึกษาชายแดนใต้ บูรณาการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เน้นหน่วยงานการศึกษาชายแดนใต้ บูรณาการ การดำเนินโครงการ และงบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพที่สุด  <รายละเอียด >
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์ผลงานกรมการข้าวใช้รังสีปรับปรุงพันธุ์ข้า

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์ผลงานกรมการข้าวใช้รังสีปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย คว้ารางวัลจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  <รายละเอียด >
องคมนตรี มุ่งหวังให้บุคลากร กศน. เป็นต้นแบบการเป็นพลเมืองที่ดี

องคมนตรี มุ่งหวังให้บุคลากร กศน. เป็นต้นแบบการเป็นพลเมืองที่ดี ผ่านโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  <รายละเอียด >
ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง พระมหาชนก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการ แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง พระมหาชนก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  <รายละเอียด >
เพิ่มสัดส่วนเด็กเรียนอาชีวะ เชื่อว่าการจัดการศึกษาทวิภาคี พรี-อาชีวะ ช่วยปลุกค่านิยมให้เด็กสนใจเรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพิ่มสัดส่วนเด็กเรียนอาชีวะ เชื่อว่าการจัดการศึกษาทวิภาคี พรี-อาชีวะ ช่วยปลุกค่านิยมให้เด็กสนใจเรียนเพิ่ม  <รายละเอียด >
เมนูเด็ด จาก ผ.ศ. ศรีสมร คงพันธ์
แขกรับเชิญรายการตามตะวัน

 

  

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2557 ภายในงานประกอบด้วยการประชุมวิชาการ หัวข้อพิษจากสัตว์ สมุนไพรชะลอความชรา การเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการใช้ยา การปฏิบัติตัวหลังได้รับยาเคมีบำบัด นอกจากนี้ มีการจำหน่ายยาตำรับศิริราชและชุดของขวัญปีใหม่ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2419 8740

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2558 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยตระหนักถึงการมีสุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ สมัครที่ ตึก ภปร ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการแข่งขันการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นผู้พัฒนาโครงการด้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนนิสิตนักศึกษา มีความเข้าในการออกแบบเพื่ออนุรักษ์พลังงาน สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.dede-housingcontest.com หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2184 2728 – 32

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่องการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยสร้างภาพยนตร์สั้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.rtcog.or.th ปิดรับผลงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

 

 
 
aa
 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 328 webmaster@moeradiothai.net โทร.0-2354-5717

Copyright 2006 by FM 92 MHz and AM 1161 kHz All right reserved.