xxx
  สิงหาคม  2557  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


-::- กระทรวงศึกษาธิการ -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
สถิติผู้เข้าชม
รวม :
 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗       เวลา ๐๒ : ๕๙ น.
  สามารถดาวน์โหลดผังรายการวิทยุศึกษาปี2557ได้แล้ว โดยเข้าไปที่ หน้าเอกสาร
 
สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพั

สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  <รายละเอียด >
คุรุสภา เผย ยังให้โอกาสครูที่ใบอนุญาตฯจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 มายื่นเรื่องขอต่ออายุ

คุรุสภา เผย ยังให้โอกาสครูที่ใบอนุญาตฯจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 มายื่นเรื่องขอต่ออายุตามข้อบังคับของคุรุสภา ชี้ หากใบอนุญาตฯหมดอายุแล้วยังสอนต่อจะถือว่ามีความผิดร้ายแรง  <รายละเอียด >
กรมศิลปากร เชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงละครประกอบแสง-เสียง อิฐเก่าเล่า ตำนาน ชุด ใจประสานใจ

กรมศิลปากร เชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงละครประกอบแสง-เสียง อิฐเก่าเล่า ตำนาน ชุด ใจประสานใจ เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้กอบกู้ชาติไทย  <รายละเอียด >
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษ

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษ  <รายละเอียด >
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของทุกสถาบันการอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของทุกสถาบันการอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี  <รายละเอียด >
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  <รายละเอียด >
เมนูเด็ด จาก ผ.ศ. ศรีสมร คงพันธ์
แขกรับเชิญรายการตามตะวัน

 

  

สำนักราชเลขาธิการ จัดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เยาวชนประกวดผลงานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ สื่อประเภทบทความประกอบภาพมีความยาวไม่เกิน 4 หน้า และสื่อประเภทวีดิทัศน์ความยาว 7 - 15 นาที สนใจส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.สุขพอ.com

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เปิดสอนยิมนาสติกลีลา ประกอบบัลเลย์ให้แก่เด็กหญิงอายุ 4 ถึง 14 ปี เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวพื้นฐานอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10.00 ถึง 12.00 น.และ 14.00 ถึง 16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2214 0120 ต่อ 4207  
 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทั่วประเทศ เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.ipst.ac.th วันที่ 1 ถึง 30 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.genius.ipst.ac.th

 

มูลนิธิโรคตับ และโรงพยาบาลทั่วประเทศ บริการตรวจไวรัสตับอักเสบบี ฟรี ระหว่างวันที่ 28 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลละ 100 คน สามารถรองรับการตรวจได้ จำนวน 9,000 คน  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 และยังไม่เคยตรวจมาก่อน เข้ารับการตรวจไวรัส ตับอักเสบบี ฟรี ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรคตับ หมายเลขโทรศัพท์ 02 255 3051 หรือจากเว็บไซต์ มูลนิธิโรคตับ www.thailiverfoundation.org

 
 
 
aa
 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 328 webmaster@moeradiothai.net โทร.0-2354-5717

Copyright 2006 by FM 92 MHz and AM 1161 kHz All right reserved.