load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 | ชมรมพระเจนดุริยางค์วิชาการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “งานพระเจนดุริยางค์วิชาการ” ผู้สนใจร่วมงานได้ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00- 18.30 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช โดย งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เชิญชวนผู้ป่วย ญาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “เบาหวานที่เคยได้ยิน กับความจริง อาจไม่เหมือนกัน” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2419 7419 มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพเรือ เชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี พระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4117 โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว
วีดีโอ