load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ ปริญญาโท-เอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้สนใจซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ETV รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ สามารถรับชมได้ที่ http://www.etvthai.tv/stream/home
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด