xxx
  กุมภาพันธ์  2558  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28


-::- กระทรวงศึกษาธิการ -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
สถิติผู้เข้าชม
รวม :
 
 รายละเอียดของข่าว / บทความ / กิจกรรม         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ การศึกษานอกระบบจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับการศึกษาในระบบ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ การศึกษานอกระบบจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับการศึกษาในระบบ เน้นย้ำ ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนา
 
          นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีตรวจสอบพบการกระทำที่ถือเป็นการทุจริตในวงการการศึกษา ซึ่งมีการเปิดเว็บไซต์ประกาศรับจัดทำวุฒิการศึกษา หรือ ปลอมวุฒิการศึกษา โดยระบุว่า สิ่งแรกที่จะเร่งดำเนินการ คือ จะประสานขอความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เพื่อตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ยังขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างๆ ในการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร หากพบว่าเป็นวุฒิปลอมก็ให้แจ้งความดำเนินคดีได้ทันที
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ต่อไปนี้ ต้องหารือกับทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. เพื่อจัดตั้งศูนย์ปราบปรามใบปริญญาบัตรปลอม โดยให้มีมาตรการกฏหมายที่ชัดเจน และมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนความผิดจากการปลอมวุฒิการศึกษานั้น จะมีความผิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในการใช้ชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับเป็นเงิน 1 แสนบาท และปรับต่อไปวันละ 5 พันบาท จนกว่าจะปลดชื่อมหาวิทยาลัยออกจากเว็บไซต์ สำหรับกรณีการโฆษณาทางเว็บไซต์มีความผิดฐานหลอกลวงประชาชน ผิดมาตรา 341 และกรณีเรียกร้องค่าใช้จ่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน ผิดมาตรา 343 แห่งประมวลกฏหมายอาญา
 
/////////////////////////////
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพัฒนานักเรียนด้วยการนำข้อสอบ แบบพิซ่า ไลก์ มาใช้ หวังเพิ่มผลการประเมินให้มีอันดับสูงขึ้น
 
          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลสัมฤทธิ์การทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ พิซ่า ของไทยให้มีอันดับสูงขึ้น ขณะนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท.กำลังประมวลผลข้อมูลคะแนนสอบที่ผ่านมา เพื่อวางแผนเตรียมสอบพิซ่ารอบต่อไปในปี 2558 ทั้งนี้พบว่า กลุ่มที่ทำคะแนนอ่อนที่สุดคือ โรงเรียนขยายโอกาส, โรงเรียนขนาดเล็ก และสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งจะถูกสุ่มเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างสอบพิซ่า ทั้งนี้ สสวท.จะแก้ปัญหาโดยนำโรงเรียนกลุ่มดังกล่าวมาเน้นการเรียนการสอนให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ ตอบโจทย์เอง ตามการวัดผลของพิซ่า 3 ด้าน คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนของการอ่าน สสวท.ต้องวางแผนพัฒนาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต่อไปว่า ปีนี้จะนำศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศมาอบรมการวัดการประเมิน เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ก่อนส่งไปประเมินผลยังโรงเรียนต่างๆ พร้อมตัวอย่างข้อสอบกระบวนการคิด เรียกว่า Pisa Like ที่วัดผลคล้ายพิซ่า แต่จะเริ่มวัดจากง่ายไปยากตามลำดับ โดยได้มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน 5,000-6,000 โรง
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 328 webmaster@moeradiothai.net โทร.0-2354-5717

Copyright 2006 by FM 92 MHz and AM 1161 kHz All right reserved.