คุยกับผู้จัด
ค้นหารายการตามวันเวลา

load..player

ตารางออกอากาศ

เอกสารประกอบการรับฟัง Embed Link
วันที่ 14 เมษายน 2562
เวลา รายการ
06:00 - 06:30
ธรรมาภิรมย์
06:30 - 07:00
เพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกร
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาเขมร
08:00 - 09:00
คุยกันวันอาทิตย์
09:00 - 09:10
ข่าว / สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
จิตแจ่มใสกายเป็นสุข (1)
10:00 - 10:10
ข่าว/พยากรณ์อากาศ
10:10 - 11:00
จิตแจ่มใสกายเป็นสุข (2)
11:00 - 11:15
ข่าว / สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
รักษ์ลูกทุ่ง
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ดนตรีไทย
13:00 - 14:00
ชั่วโมงนักอ่าน
14:00 - 15:00
ชีวิตธรรมชาติ
15:00 - 15:10
ข่าว / สารคดีสั้น
15:10 - 16:00
สยามหลากมิติ
16:00 - 17:00
สรวล...สนุก
17:00 - 18:00
Music Moment
18:00 - 18:20
รายการ คสช.
18:20 - 18:30
สารคดีสั้น
18:30 - 19:00
รวมใจเป็นหนึ่ง
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
สร้างเสริมเติมความรู้
20:00 - 20:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
20:30 - 21:00
มุมความสุข
22:00 - 23:00
สยามหลากมิติ
23:00 - 23:05
สารคดีสั้น
23:05 - 23:59
เรื่องเล่าคนทำเพลง
วันที่ 15 เมษายน 2562
เวลา รายการ
06:00 - 06:15
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:15 - 06:30
หน้าต่างบานเช้า
06:30 - 07:00
เส้นทางทำกิน
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาอังกฤษ
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
ข่าว / สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
หยิบมาเล่าเอามาฝาก
10:00 - 10:10
ข่าว/พยากรณ์อากาศ/ภาษาฝรั่งไม่มีเมล็ด
10:10 - 11:00
ที่นี่ 92
11:00 - 11:15
ข่าว / สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าว / สารคดีสั้น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:10
ข่าว / สารคดีสั้น
15:10 - 15:30
ตามตะวัน
15:30 - 16:00
เพลินวรรณกรรม
16:00 - 16:10
ประตูสู่ชาติอาเซียน
16:10 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
โลมา....ลั้นลา
18:00 - 18:15
รายการ คสช.
18:15 - 18:30
น่ารู้เรื่องไอที
18:30 - 19:00
สูงวัยสบายมาก
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
20:30 - 21:00
มุมความสุข
22:00 - 23:00
บุหลันลอยเลื่อน
23:05 - 23:59
มิวสิก 92
วันที่ 16 เมษายน 2562
เวลา รายการ
06:00 - 06:15
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:15 - 06:30
หน้าต่างบานเช้า
06:30 - 07:00
เส้นทางทำกิน
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาจีน
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
ข่าว / สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
หยิบมาเล่าเอามาฝาก
10:00 - 10:10
ข่าว/พยากรณ์อากาศ/ภาษาฝรั่งไม่มีเมล็ด
10:10 - 11:00
ที่นี่ 92
11:00 - 11:15
ข่าว / สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าว / สารคดีสั้น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:10
ข่าว / สารคดีสั้น
15:10 - 15:30
ตามตะวัน
15:30 - 16:00
เพลินวรรณกรรม
16:00 - 16:10
ประตูสู่ชาติอาเซียน
16:10 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
โลมา....ลั้นลา
18:00 - 18:20
รายการ คสช.
18:20 - 18:30
น่ารู้เรื่องไอที
18:30 - 19:00
สูงวัยสบายมาก
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
20:30 - 21:00
มุมความสุข
22:00 - 23:00
บุหลันลอยเลื่อน
23:00 - 23:59
มิวสิก 92
วันที่ 17 เมษายน 2562
เวลา รายการ
06:00 - 06:15
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:15 - 06:30
หน้าต่างบานเช้า
06:30 - 07:00
เส้นทางทำกิน
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาพม่า
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
ข่าว / สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
หยิบมาเล่าเอามาฝาก
10:00 - 10:10
ข่าว/พยากรณ์อากาศ/ภาษาฝรั่งไม่มีเมล็ด
10:10 - 11:00
ที่นี่ 92
11:00 - 11:15
ข่าว / สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าว / สารคดีสั้น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:10
ข่าว / สารคดีสั้น
15:10 - 15:30
ตามตะวัน
15:30 - 16:00
เพลินวรรณกรรม
16:00 - 16:10
ประตูสู่ชาติอาเซียน
16:10 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
โลมา....ลั้นลา
18:00 - 18:20
รายการ คสช.
18:20 - 18:30
น่ารู้เรื่องไอที
18:30 - 19:00
สูงวัยสบายมาก
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
20:30 - 21:00
มุมความสุข
22:00 - 23:00
บุหลันลอยเลื่อน
23:00 - 23:59
มิวสิก 92
วันที่ 18 เมษายน 2562
เวลา รายการ
06:00 - 06:15
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:15 - 06:30
หน้าต่างบานเช้า
06:30 - 07:00
เส้นทางทำกิน
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
รายการสอนภาษาเวียดนาม
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
ข่าว / สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
หยิบมาเล่าเอามาฝาก
10:00 - 10:10
ข่าว/พยากรณ์อากาศ/ภาษาฝรั่งไม่มีเมล็ด
10:10 - 11:00
ที่นี่ 92
11:00 - 11:15
ข่าว / สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าว / สารคดีสั้น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:10
ข่าว / สารคดีสั้น
15:10 - 15:30
ตามตะวัน
15:30 - 16:00
เพลินวรรณกรรม
16:00 - 16:10
ข่าว / สารคดีสั้น
16:05 - 16:10
ประตูสู่ชาติอาเซียน
16:10 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
โลมา....ลั้นลา
18:00 - 18:20
รายการ คสช.
18:20 - 18:30
น่ารู้เรื่องไอที
18:30 - 19:00
สูงวัยสบายมาก
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
20:30 - 21:00
มุมความสุข
22:00 - 23:00
บุหลันลอยเลื่อน
23:00 - 23:59
มิวสิก 92
วันที่ 19 เมษายน 2562
เวลา รายการ
06:00 - 06:15
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:15 - 06:30
หน้าต่างบานเช้า
06:30 - 07:00
เส้นทางทำกิน
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
รายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
ข่าว / สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
หยิบมาเล่าเอามาฝาก
10:00 - 10:10
ข่าว/พยากรณ์อากาศ/ภาษาฝรั่งไม่มีเมล็ด
10:10 - 11:00
ที่นี่ 92
11:00 - 11:15
ข่าว / สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าว / สารคดีสั้น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:10
ข่าว / สารคดีสั้น
15:10 - 15:30
ตามตะวัน
15:30 - 16:00
เพลินวรรณกรรม
16:00 - 16:10
ประตูสู่ชาติอาเซียน
16:10 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
โลมา....ลั้นลา
18:00 - 18:20
รายการ คสช.
18:20 - 18:30
น่ารู้เรื่องไอที
18:30 - 19:00
สูงวัยสบายมาก
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
20:30 - 21:00
มุมความสุข
22:00 - 23:00
บุหลันลอยเลื่อน
23:00 - 23:59
มิวสิก 92
วันที่ 20 เมษายน 2562
เวลา รายการ
06:00 - 06:30
ธรรมาภิรมย์
06:30 - 07:00
เพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกร
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาอินโดนีเซีย
08:00 - 09:00
สนทนาประสาอาเซียน
09:00 - 09:10
ข่าว / สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
คลินิกรักษ์สุขภาพ (1)
10:00 - 10:10
ข่าว/พยากรณ์อากาศ
10:10 - 11:00
คลินิครักษ์สุขภาพ (2)
11:00 - 11:15
ข่าว / สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
รักษ์ลูกทุ่ง
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ดนตรีไทย
13:00 - 14:00
พูดจาภาษาไทย
14:00 - 15:00
ชีวิตธรรมชาติ
15:00 - 15:10
ข่าว / สารคดีสั้น
15:10 - 16:00
สยามหลากมิติ
16:00 - 17:00
สรวล...สนุก
17:00 - 18:00
Music Moment
18:00 - 18:20
รายการ คสช.
18:20 - 18:30
สารคดีสั้น
18:30 - 19:00
รวมใจเป็นหนึ่ง
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
สร้างเสริมเติมความรู้
20:00 - 20:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
20:30 - 21:00
มุมความสุข
22:00 - 23:00
สนทนาประสาอาเซียน
23:00 - 23:05
สารคดีสั้น
23:05 - 23:59
เรื่องเล่าคนทำเพลง
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด