คุยกับผู้จัด
ค้นหารายการตามวันเวลา

load..player

ตารางออกอากาศ

เอกสารประกอบการรับฟัง Embed Link
วันที่ 24 กันยายน 2560
เวลา รายการ
06:00 - 06:30
ธรรมาภิรมย์
06:30 - 07:00
เพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกร
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาเขมร
08:00 - 09:00
คุยกันวันอาทิตย์
09:00 - 09:10
ข่าว / สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
จิตแจ่มใสกายเป็นสุข (1)
10:00 - 10:10
ข่าว/พยากรณ์อากาศ
10:10 - 11:00
จิตแจ่มใสกายเป็นสุข (2)
11:00 - 11:15
ข่าว / สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
รักษ์ลูกทุ่ง
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ดนตรีไทย
13:00 - 14:00
ชั่วโมงนักอ่าน
14:00 - 15:00
ชีวิตธรรมชาติ
15:00 - 15:10
ข่าว / สารคดีสั้น
15:10 - 16:00
สยามหลากมิติ
16:00 - 17:00
สรวล...สนุก
17:00 - 18:00
Music Moment
18:00 - 18:20
รายการ คสช.
18:20 - 18:30
สารคดีสั้น
18:30 - 19:00
รวมใจเป็นหนึ่ง
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
สร้างเสริมเติมความรู้
20:00 - 20:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
20:30 - 21:00
มุมความสุข
22:00 - 23:00
สยามหลากมิติ
23:00 - 23:05
สารคดีสั้น
23:05 - 23:59
ร้อยแปดพันเก้าเรื่องเล่าคนทำเพลง
วันที่ 25 กันยายน 2560
เวลา รายการ
06:00 - 06:30
ธรรมาภิรมย์
06:30 - 07:00
เพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกร
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
สอนภาษาเขมร
08:00 - 09:00
คุยกันวันอาทิตย์
09:00 - 09:10
ข่าว / สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
จิตแจ่มใสกายเป็นสุข (1)
10:00 - 10:10
ข่าว/พยากรณ์อากาศ
10:10 - 11:00
จิตแจ่มใสกายเป็นสุข (2)
11:00 - 11:15
ข่าว / สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
รักษ์ลูกทุ่ง
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
ดนตรีไทย
13:00 - 14:00
ชั่วโมงนักอ่าน
14:00 - 15:00
ชีวิตธรรมชาติ
15:00 - 15:10
ข่าว / สารคดีสั้น
15:10 - 16:00
สยามหลากมิติ
16:00 - 17:00
สรวล...สนุก
17:00 - 18:00
Music Moment
18:00 - 18:20
รายการ คสช.
18:20 - 18:30
สารคดีสั้น
18:30 - 19:00
รวมใจเป็นหนึ่ง
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
สร้างเสริมเติมความรู้
20:00 - 20:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
20:30 - 21:00
มุมความสุข
22:00 - 23:00
สยามหลากมิติ
23:00 - 23:05
สารคดีสั้น
23:05 - 23:59
ร้อยแปดพันเก้าเรื่องเล่าคนทำเพลง
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด