26-10-2559

รายการตามตะวัน

   

 

   ปัญหาการจมน้ำของเด็กไทย คือความสูญเสียที่ไม่น่าเกิดขึ้น เราควรทำอย่างไรให้บุตรหลานของเราสามารถเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุดังกล่าว การเรียนว่ายน้ำมีความจำเป็นอย่างไร ฟังข้อแนะนำที่น่าสนใจจากนพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมเปิดสายสนทนาที่ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๒ และ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๓ ในช่วงเวลาของพบหมอตามตะวัน อังคารที่ ๒๕ ตุลาคม นี้ เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๕.๐๐ น.