16-11-2559

รายการตามตะวัน

เมื่อคุณมีปัญหาเรื่องบ้าน ปรึกษาหาคำตอบได้จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ การดูแลปลูกสร้างบ้านอาจารย์ ดร. ธเนศ  วีระศิริ  ที่ปรึกษาเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เปิดสายร่วมพูดคุยได้ที่ 02-3545712 และ 02-3545713  ติดตามรับฟังได้ในรายการตามตะวัน ช่วงเวลาของสารพันวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน นี้ เวลา 14.10-15.00 น.