16-11-2559

รายการตามตะวัน

เราจะดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแสนรัก ในช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันอย่างไร  ขอคำแนะนำได้จากสัตวแพทย์ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ คุณหมอศิววัชร์  พานิชอนันต์กิจ โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คุณหมอวินัย  ชาญสายสาคร จากโรงพยาบาลสัตว์โอเอซิส พร้อมเปิดสายร่วมพูดคุยที่ 02-3545712 และ 02-3545713  อย่าพลาดการติดตามฟังในรายการตามตะวัน ช่วงสารพันวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน นี้  เวลา 14.10-15.00 น.