16-02-2560

เชิญชวนชมดาวศุกร์สว่างที่สุดในรอบปี ในช่วงค่ำของวันที่ 17 กุมภาพันธ์

   ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ช่วงค่ำวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ เวลาประมาณ 18.30 – 20.30 น. และเวลา 04.00 – 06.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2560 ดาวศุกร์จะปรากฏสว่างสุกใสที่สุดในรอบปี หากสังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์ดาวศุกร์จะปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์ นอกจากนั้น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ จะเห็นดาวอังคารอยู่เหนือดาวศุกร์ขึ้นไปประมาณ 7 องศา และปรากฏสว่างที่สุด ส่วนในวันที่ 25 มีนาคม ดาวศุกร์จะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก เรียกว่า "ตำแหน่งร่วมทิศวงใน" หลังจากนั้นจะเห็นดาวศุกร์ในเวลารุ่งเช้าเป็นเสี้ยวหนาขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ซึ่งจะปรากฎสว่างที่สุดอีกครั้ง

   ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ดาวศุกร์จะปรากฏอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับดาวพุธ เนื่องจากทั้งสองเป็นดาวเคราะห์วงในเหมือนกัน สามารถเห็นดาวศุกร์ช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น หรือหลังดวงอาทิตย์ตก สำหรับช่วงหัวค่ำหลังดวงอาทิตย์ตกปรากฏทางทิศตะวันตกคนไทยเรียกว่า “ดาวประจำเมือง” แต่ถ้าเห็นช่วงเช้ามืดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเรียกว่า “ดาวประกายพรึก” สำหรับดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 2 ในระบบสุริยะที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เพราะมีความสว่างมากที่สุดบนท้องฟ้าไม่รวมดวงอาทิตย์และดวงจันทร์