17-02-2560

สมเด็จพระสังฆราชมีพระประสงค์ให้ กระทรวงวัฒนธรรมค้นคว้าการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม

   นายวีระ โรจน์พจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยนายวีระ กล่าวภายหลังการเข้าเฝ้าถวายสักการะว่า สมเด็จพระสังฆราชมีพระประสงค์ให้กระทรวงวัฒนธรรมไปค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมว่า ในอดีตการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมได้ดำเนินการไปพร้อมๆกันกับเรื่องของ ศาสนาที่เกี่ยวกับ ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมหรือไม่ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะรับสนองพระประสงค์ไปค้นคว้าถึงความสอดคล้องกันของงานวัฒนธรรมและศาสนา จากนั้นจะนำกราบทูลในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามได้กราบทูล สมเด็จพระสังฆราชไปว่า ขณะนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม และจริยธรรม ด้วยการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ ไม่ใช่แค่รณรงค์ให้รู้แต่พิธีกรรมเท่านั้นแต่ยังลงลึกไปให้รู้ซึ้งถึงแก่นแท้ทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ด้วย

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า ตนยังได้กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชด้วยว่า ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี และที่ใกล้จะมาถึงคือ วันวิสาขบูชา ทางกระทรวงวัฒนธรรมจะขอประทานพระวโรกาสเข้าเฝ้าถวายสักการะรับประทานโอวาทและแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ในเรื่องที่พุทธศาสนิกชนกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 นั้น ตนได้มอบหมายให้กรมการศาสนาไปดำเนินการจัดทำหนังสือองค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติ และพระกรณียกิจต่างๆ รวมถึงคำสอนและพระจริยวัตรที่งดงามของสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงต่อไป