17-02-2560

กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาทุจริตภายในกระทรวงฯ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี

   นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ขอให้ทุกกระทรวงเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทุจริต โดยที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาหลักฐานการทุจริต เพราะบางเรื่องหรือบางโครงการที่ดำเนินการ เช่น การพิมพ์หนังสือเรียน การปรับปรุงวิทยฐานะ อาจไปขัดผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรืออาจมีการใส่ร้ายกันได้ จึงต้องหาหลักฐานทั้งตามกระบวนการสืบสวนและการหาหลักฐานทางลับ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ ต้องยอมรับว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ พร้อมย้ำว่าหากใครมีข้อมูลการทุจริตให้ส่งเรื่องมาได้ทันที ดังนั้น หากมีการอ้างชื่อเพื่อรับผลประโยชน์ขอให้มั่นใจได้ว่าไม่เป็นความจริงแน่นอน