20-03-2560

มีมติอนุมัติโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี มูลค่า 7,800 ล้านบาท

   นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือธีออส 2 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เสนอวงเงิน 7,800 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อทดแทนดาวเทียมธีออส1 ที่หมดอายุการใช้งานเมื่อปี 2556 สำหรับโครงการดาวเทียมธีออส 2 จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย โดยดาวเทียม ธีออส 2 จะมุ่งเน้นนำมาพัฒนาด้านการเกษตร การวางแผนเพาะปลูกและการคาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้า รวมถึงคาดการณ์ปริมาณน้ำและการเชื่อมโยงแหล่งน้ำ การใช้น้ำ นอกจากนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการภัยพิบัติ การป้องกันแจ้งเตือนและความมั่นคงของประเทศ ขณะเดียวกันจะพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ การพัฒนาระบบแอพพลิเคชัน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้เสนอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่ให้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี เป็นการเปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้การเปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามหลักปฏิบัติ คือ การกำหนดมาตรฐานที่ยอมรับได้และทุกโครงการต้องเชื่อมต่อกับโครงการในอนาคต รวมถึงจะต้องพิจารณาบริการหลังการขายและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประเทศไทยด้วย