20-03-2560

เชิญชวนคนไทย จัดสรรเวลา สร้างสมดุลให้กับชีวิต รับวันความสุขสากล 20 มีนาคม ของทุกปี

   นาวาอากาศตรี นายแพทย์ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันความสุขสากล และสำหรับในปีนี้ กรมสุขภาพจิต จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันสร้างความสุขง่ายๆ ที่สร้างขึ้นได้ในทุกวัน โดยเริ่มต้นจากตัวเองด้วยการจัดสรรเวลา สร้างสมดุลให้กับชีวิต เนื่องจากการจัดสรรชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพ หรือการรู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุลจะช่วยสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงควรทำให้เส้นกั้นระหว่างชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานเป็นเส้นบางที่สุด อาจทำได้โดย ใช้หลัก 8-8-8 นั่นก็คือแบ่งเวลา 8 ชั่วโมงสำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมงสำหรับการนอนหลับพักผ่อน และ 8 ชั่วโมงสำหรับการดูแลครอบครัว และตอบแทนผู้มีพระคุณ / รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง / การวางแผนการทำงาน / การฝึกคิดบวกให้กับตนเอง และการใช้ชีวิตให้พอดี หรือเดินทางสายกลาง ไม่เครียดจนเกินไป และอย่าทำให้ตนเองต้องลำบาก หรือหย่อนยานจนเกินไป ทั้งนี้ ให้คิดไว้เสมอว่า การมีคนรักหรือครอบครัวที่อบอุ่น มีความรักความผูกพันที่แน่นแฟ้น ย่อมเป็นกำลังใจสำคัญในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต ตลอดจนส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วย