18-04-2560

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ระบุมีแนวคิดนำศัพท์เฉพาะสาขาวิชามาพัฒนาแอพพลิเคชันเพิ่ม

   นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวถึงการนำหนังสือของราชบัณฑิตยสภามาปรับปรุงเป็นแอพพลิเคชันให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดฟรี โดยกล่าวว่า การปรับปรุงดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลการอ่านและเขียนคำอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นการนำหนังสือของ ราชบัณฑิตยสภาที่เป็นมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาปรับปรุงเป็นแอพพลิเคชันให้สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้เพื่อความสะดวกในการพกพาและการค้นหา โดยมีทั้งพจนานุกรมที่มีคำกว่า 4 หมื่นคำ การรวบรวมคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันในภาษาของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมทั้งภาษาอังกฤษ ซึ่งในแอพพลิเคชันจะมีทั้งภาพและเสียงของเจ้าของภาษา มีการรวบรวมชื่อจังหวัด / อำเภอ / ตำบล / ชื่อเมือง / ชื่อประเทศมารวมอยู่ในแอพพลิเคชันเดียวกัน ทั้งนี้ภายหลังเริ่มเปิดให้ประชาชน ดาวน์โหลดมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก โดยหลังจากนี้มีแนวคิดจะนำศัพท์เฉพาะทาง ของสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศมาพัฒนาเป็นแอพพลิเคชันเพิ่มเติม

   นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชนให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ของราชบัณฑิตยสภามาใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงคำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะมีการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลเป็นระยะ โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถใช้แอพพลิเคชันดังกล่าว ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดอินเตอร์เน็ตในการใช้งาน