21-04-2560

นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนบาห์เรน เพื่อกระชับความสัมพันธ์

   นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายนนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมเดินทางด้วย ทั้งนี้ บาห์เรนเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนและถือเป็นโอกาสดีเนื่องจากในปีนี้เป็นปีครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและบาห์เรนด้วย

   ขณะที่นายเกริกพันธ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา กล่าวว่าการเยือนดังกล่าวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มพูนความร่วมมือในหลายมิติที่สำคัญ เช่น ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ สาธารณสุข สังคม ที่ทั้ง 2 ประเทศสนใจร่วมกัน รวมถึงการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในประเด็นต่าง ๆ ในภูมิภาคของทั้งสองประเทศ

   นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาหมัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนและหารือข้อราชการกับเจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน และจะเชิญฝ่ายบาห์เรนเข้าร่วมลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งประเทศไทยลงทุนในโครงการ ไว้แล้ว มูลค่า 4 พัน 3 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ