21-04-2560

เปิดตัวศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

   นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2560 ว่า คาดการณ์จะมียอดการผลิตรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคัน เป็นการจำหน่ายในประเทศ 8 แสนคันและส่งออก 1.2 ล้านคัน แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยจะสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์โลก ที่ผ่านมาได้ผูกโยงกับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต เช่น รถอีโคคาร์ รถที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยและมีอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยสูงจะมีภาระภาษีลดลง โดยการออกมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศ จะทำให้ไทยมุ่งสู่รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้เวลาพอสมควร ถ้าไม่เริ่มวันนี้จะช้า เพื่อรักษา ขีดความสามารถในการเป็นผู้นำการผลิตรถยนต์ของไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมมี 2โครงการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ คือ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ณ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยางล้อและยานยนต์ ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตยางล้อ รายใหญ่ท็อบเทนของโลก ได้มีฐานการผลิตในไทยแล้ว 5 ราย และมีโอกาสที่ขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้น หรือดึงดูดรายใหม่ให้เข้ามา และโครงการศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ทั้งด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน รวมถึงสถานีประจุไฟฟ้าต้นแบบ , การจัดทำข้อมูลรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และ การประชาสัมพันธ์ โดยส่วนของการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะจัดเป็นนิทรรศการในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี 2560 และจะมีพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการช่วงไตรมาส 3