21-04-2560

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ประชุมสรุปผลการดำเนินนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่

   ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวว่า การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” หรือ UCEP จัดขึ้นหลังจากได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ช่วยให้ประชาชนที่ใช้สิทธิ์ 3 กองทุนสุขภาพ ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้ที่สุด 72 ชั่วโมงแรก โดยไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ซึ่งจะมีแต่ละกองทุนสุขภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระยะ ที่ผ่านมาพบปัญหาร้องเรียน 6 ราย จากผู้ที่มาขอใช้สิทธิกว่า 1,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นความไม่เข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และจะกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป มั่นใจว่าในอนาคตปัญหาเหล่านี้จะลดลง

   ทั้งนี้ ขอย้ำผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เมื่อเกิดเหตุขอให้เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือไปถึงเร็วที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการ สำหรับผลการดำเนินงาน UCEP ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-17 เมษายน 2560 มีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เข้าเกณฑ์รับบริการทั้งสิ้น 715 ราย จากผู้ขอใช้สิทธิทั้งหมด 1,773 ราย มากที่สุดคือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง รองลงมาคือสิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนอื่นๆ โดยประชาชน หรือสถานพยาบาลมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทร 0 2872 1669 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง