09-05-2560

เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกรณีมิจฉาชีพหลอกลวงทำใบขับขี่ปลอมโดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ

   นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงมาตรการในการปราบปราม กลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงใบอนุญาตขับรถทั้งแบบชั่วคราว และแบบตลอดชีพ โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ ทำให้ผู้ที่หลงเชื่อต้องได้รับใบขับขี่ปลอม โดยขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้จัดส่งผู้ตรวจการออกตรวจตราจับกุมกลุ่มมิจฉาชีพ พร้อมให้คำแนะนำและรับแจ้งเหตุจากประชาชน ควบคู่กับดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวบรวมเบาะแสจากประชาชนที่ร้องเรียนผ่าน ทุกช่องทาง

   ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอยืนยันว่าการดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นไปตามระเบียบ ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งต้องผ่านการทดสอบด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยภายหลังการยื่นคำขอแล้ว ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเข้ารับการอบรมจำนวน 5 ชั่วโมง จากนั้นจึงทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam ก่อนเข้ารับการทดสอบขับรถ ณ สนามทดสอบ ขับรถของกรมการขนส่งทางบก เช่นเดียวกับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ โดยทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ดังนั้น หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถจัดหาใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องทดสอบ ผู้ที่หลงเชื่ออาจจะได้รับใบอนุญาตขับรถปลอม และหากตรวจสอบพบการนำไปใช้ ประชาชนจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารราชการปลอม หากประชาชนพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือได้รับการติดต่ออาสาดำเนินการแทน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที รวมถึงหากพบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีเจตนาร่วมกระทำผิด แจ้งที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง