09-05-2560

รายการตามตะวัน

พบกับ ดร.ภญ.ชัชดา โพธิพุกกณะ นักวิจัยจากองค์การเภสัชกรรม ที่จะมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเวชสำอางว่าคืออะไร และมีความแตกต่างจากเครื่องสำอางอย่างไร ร่วมสนทนาและสอบถามได้ที่ 02 354 5712-13 ในรายการตามตะวัน อังคารที่ 9 พฤษภาคมนี้ เวลา 14.10 -15.00น. และสามารถฟังย้อนหลังได้