17-05-2560

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดี ให้กับเด็กตามหลักสุขบัญญัติในช่วงเปิดเทอมให้ติดเป็นนิสัย ป้องกันโรคไข้หวัด

    นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม นี้ เป็นช่วงการเปิดภาคเรียนเลื่อนระดับชั้นและเด็กนักเรียนได้เจอกับเพื่อนใหม่ซึ่งมีโอกาสที่เด็กจะเสี่ยงติดโรคไข้หวัดจากเพื่อนได้จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ จากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 20 มีนาคม 2560 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 16,754 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 25.61 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 7-9 ปี / 10-14 ปี / และ 25-34 ปี จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มเด็กในช่วงอนุบาลถึงประถมต้นมีโอกาสในการติดเชื้อไข้หวัดได้สูงมาก เนื่องจากเด็กในช่วงวัยดังกล่าวมีภูมิต้านทานต่ำ เป็นวัยที่คลุกคลีกับเพื่อนหลายคนกินด้วยกัน นอนด้วยกัน ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคไข้หวัดจากเพื่อนได้ ซึ่งสามารถลุกลามแพร่กระจายจากหนึ่งไปสองและแพร่กลับไปครอบครัวได้ สาเหตุการเกิดโรคไข้หวัด             มักติดจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากการสูดดมเอาละอองน้ำมูกหรือน้ำลายที่ผู้ป่วยไอออกมา หรือการใช้สิ่งของร่วมกับเพื่อน เมื่อติดแล้วจะส่งผลให้มีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย จาม และมีน้ำมูก อาจลุกลามป่วยจนถึงเข้าโรงพยาบาลหรืออาจเสียชีวิตได้

    นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล กล่าวต่อไปว่า วิธีการป้องกันโรคไข้หวัดให้ห่างไกลจากเด็ก ผู้ปกครองและโรงเรียนมีส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็ก ควรสอนให้เด็กปฏิบัติตามสุขบัญญัติจนเป็นนิสัย ดังนี้ สอนให้เด็กล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย / ผู้ปกครองควรพาเด็กทำกิจกรรมออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือเย็น และควรหากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทำ / ดูแลรักษาร่างกาย และของใช้ให้สะอาด เช่น การอาบน้ำให้สะอาดทุกวัน การตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ การใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น และให้อบอุ่นพียงพอ / ทำจิตใจให้สดใส นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จัดสรรเวลาในการดูโทรทัศน์ และเล่นโทรศัพท์มือถือ ควรนอนดึกไม่เกิน 4 ทุ่ม จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ นอนในห้องนอน ที่สะอาด ทำความสะอาดผ้าปูที่นอน หากเปิดเครื่องปรับอากาศควรเปิดอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปหรือที่ 25 องศาเซลเซียส หากเปิดพัดลมไม่ควรเปิดพัดบริเวณด้านหน้าของเด็กโดยตรงเนื่องจากอาจทำให้เด็กแพ้อากาศมีโอกาส ทำให้เป็นไข้หวัดได้ง่าย /  ใช้ช้อนกลางขณะรับประทานอาหารเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหวัด

    ทั้งนี้ขอแนะนำทางโรงเรียนควรมีการตรวจสุขภาพ เฝ้าระวังเด็ก และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นในการเข้าสู่ภาคเรียน หากพบเด็กไม่สบายมีน้ำมูก จาม เป็นอาการเริ่มของการเป็นไข้หวัด ให้ทางโรงเรียนติดต่อผู้ปกครองมารับเด็กไปพบแพทย์ และให้เด็กลาหยุด ถ้ายังไม่หายป่วยไม่ควรมาโรงเรียน เพราะอาจแพร่เชื้อสู่เพื่อนได้ เมื่อหายป่วยให้มาโรงเรียนได้ตามปกติ และผู้ปกครองนอกจากดูแลสุขภาพลูกแล้วควรดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยปฏิบัติตามสุขบัญญัติได้เช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดที่อาจแพร่เชื้อสู่ลูกได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hed.go.th กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ