18-05-2560

นายกรัฐมนตรี ย้ำ ให้ความสำคัญการบรรจุบุคลากรด้านสาธารณสุข เร่งหน่วยงานจัดทำรายละเอียดวิธีการบรรจุคนเข้ารับราชการตามขั้นตอน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงปัญหาการบรรจุพยาบาลวิชาชีพว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาอยู่ เพราะทั้งหมดอยู่ในแผนปฏิรูประบบสาธารณสุขทั้งระบบ แต่ปัญหาการอนุมัติที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพราะยังไม่มีความชัดเจน จึงสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขไปจัดทำรายละเอียด วิธีการในการบรรจุคนเข้ารับราชการ เบื้องต้นแนวทางจัดหลักเกณฑ์ คือพิจารณาอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการและการเกลี่ยตำแหน่ง เช่น กรณีที่ข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุราชการ 1 ตำแหน่ง อาจเปิดรับบรรจุข้าราชการระดับล่างทดแทน 4 ตำแหน่ง เป็นต้น

     นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ไม่ได้ละเลยและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ทั้งนี้ขอให้พยาบาลเข้าใจการทำงานของรัฐบาลอย่าออกมาเคลื่อนไหวเพราะไม่เกิดประโยชน์ หากช่วยเหลือได้     รัฐบาลก็จะช่วยเหลือเต็มที่