โรงพยาบาลราชวิถี เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 7997-9

31-05-2560

โรงพยาบาลราชวิถี เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 7997-9

โรงพยาบาลราชวิถี เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อช่วยคนไทยให้เข้าถึงบริการการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐอย่างเท่าเทียม ผู้สนใจร่วมบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชีศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-269056-1 โดยใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 7997-9