19-06-2560

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เชิญชวนร่วมชมนิทรรศการ แสตมป์ของพ่อ 2493

   นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะจัดนิทรรศการ แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -19.00 น. ทุกวันอังคาร- วันอาทิตย์ ที่ ห้องไปรษณีย์นฤมิตร ไปรษณีย์กลาง บางรัก เพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะนำแสตมป์ชุดที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัดแสดงให้แตกต่างจากการจัดแสดงนิทรรศการครั้งอื่นๆ แบ่งเป็น 6 โซน โดยโซนแรกจะเป็นปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย คือ 5 พฤษภาคม 2493 ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โซนต่อมาเป็นโซน 2493 สองคือ สองพระองค์คู่พระบารมี โซนที่ 3 คือ สี่ภาคเสด็จเยี่ยมราษฎร โซนที่ 4 คือ เก้าโครงการทำเพื่อพสกนิกร โซนที่ 5 คือ สามคำสอนศาสตร์พระราชา และโซนสุดท้ายเป็นโซนพิเศษที่จะรวบรวมแสตมป์ 70 ชุด 341 รูปแบบที่จัดสร้างในสมัยของพระองค์มาจัดแสดง