19-06-2560

จัดทำแอปพลิเคชัน "Home for All คนไทยมีบ้าน" สำรวจความต้องการมีบ้าน ของประชาชน

   นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำแอปพลิเคชัน "Home for All คนไทยมีบ้าน" เพื่อสำรวจความต้องการมีที่อยู่อาศัยของคนไทยทั้งประเทศทั้งที่มีอยู่แล้ว และมีความต้องการในอนาคตทั้งระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงอาชีพ / ระดับรายได้ วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ ความสามารถในการผ่อนชำระ และพื้นที่ที่ต้องการสร้างบ้าน เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐรับทราบข้อมูลและหาแนวทางการพัฒนาและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

   นายฉัตรชัย ศิริไล กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายของแอปพลิเคชันดังกล่าวคือประชาชน ทั้งประเทศ เพราะปัจจุบันยังมีประชาชนที่ยังไม่มีบ้านประมาณ 2 ล้าน 4 แสนคน ทั้งนี้ปัจจุบันสามารถ ดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ผ่านทาง App Store หรือ Play Store ได้ทั้งระบบ Android และ IOS ผ่านการค้นหาคำว่าคนไทยมีบ้าน หรือดูข้อมูลที่เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งจะมี QR Code โดยสามารถนำ QR Code ดังกล่าวไปยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ หรือวงเงินสินเชื่ออัตราพิเศษได้ ภายในระยะเวลา 5 ปี