13-07-2560

เร่งวิเคราะห์หลักสูตรวิชาลูกเสือเตรียมสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

   ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าตามที่ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ ทำช่องรายการเกี่ยวกับลูกเสือนั้น ขณะนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำลังวางแผนดำเนินการ โดยต้องมีการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรลูกเสือทุกระดับ เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผน การสอนและผลิตเป็นรายการ ซึ่งจะทำให้การเรียนวิชาลูกเสือมีมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกันจะดึงครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านกิจการลูกเสือมาช่วยสอน รวมถึงบันทึกเทปรายการไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ด้วย

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีด้วยการนำลูกเสือทุกสังกัด กว่า 5 ล้านคน มาร่วมถวายสัตย์ ปฎิญาณตน และสวนสนาม รวมถึงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งในส่วนกลางจะจัดที่ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขณะที่ในส่วนภูมิภาคจะจัดที่ศาลากลางจังหวัดและสถานศึกษาทุกแห่งอย่างพร้อมเพรียงกัน