13-07-2560

กระทรวงแรงงาน จัดโครงการปลูกดาวเรืองวันแม่ 12 สิงหา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

   นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการปลูกดอกดาวเรือง ในวันแม่ 12 สิงหา ประดับบริเวณอาคารสำนักงานหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงเป็นการแสดงความจงรักภักดีของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งรัฐบาลประกาศกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9 และสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ วันพระราชสมภพ

   นายธีรพล ขุนเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมประชาชนประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั่วประเทศไปแล้วจำนวน 207 รุ่น กว่า 6,400 คน จึงขอเชิญชวนประชาชน / สถานประกอบการ ร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองประดับบริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อให้ออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคม พร้อมกันทั่วประเทศ