17-07-2560

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สนับสนุนงบประมาณโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย”

   นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้สนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาท จัดโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำแนวปะการังเทียมรูปโดม บริเวณเกาะไม้ท่อน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์และความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทยและสัตว์ทะเลหายากไม่ถูกทำลาย เนื่องจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระราชดำริจะอนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนแนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลและการทำร้ายสัตว์ทะเล ด้วยน้ำมือมนุษย์ ทั้งตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และทรงมีพระราชดำริจะรักษาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทย ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายบริเวณเกาะไม้ท่อน หลังจากมีผลการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า การฟื้นฟูปะการังบริเวณ เกาะไม้ท่อน ด้วยการใช้แท่งปูนเป็นที่ลงเกาะของตัวอ่อนประสบผลสำเร็จ โดยการลงเกาะของตัวอ่อนและพัฒนาการเป็นแนวปะการังธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนสภาพโครงสร้างของปะการังเทียมรูปโดมจะมีรูปทรงกลมกลืนกับธรรมชาติ มีโพรงที่เหมาะกับการหลบซ่อนอาศัยของสัตว์น้ำ และช่วยเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำลึกให้กับนักท่องเที่ยว