17-07-2560

กรมการขนส่งทางบก แนะเจ้าของรถป้ายแดง ที่ยังไม่จดทะเบียน ให้ดำเนินการ

   นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ปัจจุบันมี การนำรถป้ายแดงมาใช้งานบนถนนเป็นระยะเวลานาน โดยไม่นำรถจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง ซึ่งอาจมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีรถประจำปี หรือเป็นค่านิยมส่วนบุคคล โดยการกระทำดังกล่าว นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท อาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรถกรณีที่รถถูกโจรกรรมซึ่งยากต่อการติดตามตรวจสอบ และหากตรวจสอบพบว่าเป็นการใช้ป้ายแดงปลอม จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาเข้าข่ายความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม ซึ่งมีโทษจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยป้ายแดงที่ถูกกฎหมายดูที่ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ที่กำหนดไว้