17-07-2560

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร เชิญชวนประชาชนชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์มรดกไทย สาขาศิลปะการแสดง โดยเฉพาะการแสดงโขน กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ “พระบารมีเกริกก้องหล้า มหาวชิราลงกรณ” ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคมนี้ ณ โรงละครแห่งชาติ สำหรับรายการแสดงประกอบด้วย องก์ที่ 1 ถวายพระพร แซ่ซ้องสดุดี เป็นการรำ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ตามบทประพันธ์ที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดย นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ บรรจุเพลงโดย นายไชยยะ ทางมีศรี / องก์ที่ 2 คีตะดนตรี เทิดบารมีจักรีวงศ์ เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงมหาดุริยางค์ทั้งไทย และสากล ซึ่งคัดเลือกบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งบทเพลงที่ทรงโปรด บทเพลงจากความทรงจำเมื่อครั้งทรงพระเยาว์และบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ อาทิ เพลงประวัติศาสตร์ เพลงลาวเจริญศรี เพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือน เพลงโยสลัม เพลงลาวม่านแก้ว เพลงรัชกาลที่ 10 / องก์ที่ 3 นาฏการธำรง ธ ทรงกรุณา เป็นการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนสืบมรรคา ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสนพระราชหฤทัยในการแสดงโขนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

   โดยทรงฝึกหัดเป็นตัวหนุมาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ที่โรงเรียนจิตรลดา ผู้ถวายการสอนคือ ครูกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ และครูฉลาด พกุลานนท์ ข้าราชการกรมศิลปากร และได้ฝึกหัดการแสดงโขน ตอนสืบมรรคา กรมศิลปากรจึงจัดการแสดงโขนตอนดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์สืบมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติได้ ณ โรงละครแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 1342