20-07-2560

เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดประพันธ์บทเพลงในโครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ชิงถ้วยรางวัลและเงินมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook แฟนเพจ “ช่อสะอาดต้านทุจริต”

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดประพันธ์บทเพลงในโครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ชิงถ้วยรางวัลและเงินมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook แฟนเพจ “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2764 9751