09-08-2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ภาคตะวันออก พร้อมกระตุ้น การท่องเที่ยว

   นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สถิติคลัสเตอร์ชายทะเลภาคตะวันออกในช่วงครึ่งปีแรก พบว่ามีการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุด เมื่อเทียบกับคลัสเตอร์อื่นๆ คือร้อยละ 9.1 สร้างรายได้กว่า 43,400 ล้านบาท กระจายเข้าสู่จังหวัดชลบุรี / ระยอง /จันทบุรี และตราด ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผ่านการท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมวิถีถิ่นไทยเชิงอาหาร อาทิ งานมหานครผลไม้ งานเทศกาลอาหารสี่ภาค การส่งเสริม เชฟชุมชนที่ทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

   นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กล่าวเพิ่มเติมว่า ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายนนี้ จะมีงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อปรับภาพลักษณ์ใหม่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ EEC และจัดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup 2017 (แอร์ เรซ วัน เวิลด์คัพ) ที่สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นงานระดับโลกทางด้านการบิน และเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในเอเชีย โดยจะมีนักบินชั้นนำของโลกทั้ง 16 คนมาร่วมแข่งขัน อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมการบิน วิศวกรรมอากาศยาน มาเรียนรู้วิธีการประกอบและบำรุงรักษา เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินเติบโตขึ้นในประเทศไทย เกิดการกระจายรายได้ ในส่วนของภาพรวมการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยในช่วงครึ่งปีแรก พบกว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยว โดยมีนักท่องเที่ยวสะสมจำนวนกว่า 20 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.62 และ 6.10 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาตามลำดับ