10-08-2560

เตรียมพร้อมจัดการแสดงโขนพระราชทานในงานมหรสพสมโภชในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

   ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ให้นำโขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมาจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของมหรสพสมโภชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยรวบรวมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการเพื่อร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย

   ด้านนายประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้ออกแบบและจัดทำบท กล่าวว่า สำหรับการแสดงโขนจัดขึ้นกลางแจ้งเป็นโขนกึ่งฉากมัลติวิชั่น จัดแสดงตั้งแต่ต้นเรื่องรามเกียรติ จำนวน 3 ตอน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ได้แก่ ตอนรามาวตาร สีดาหาย และพระรามได้พล และขับพิเภก ใช้ผู้แสดงจำนวน 300 คน โดยปรับรูปแบบการแต่งกาย เพลงขับร้องใหม่ให้มีความไพเราะ แต่ยังคงรักษาจารีตประเพณีโบราณ อาทิ การแสดงหน้าพาทย์ ในสมัยรัชกาลที่ 6

   ขณะที่ นายวีระธรรม ตระกูลเงินไทย ผู้จัดทำเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับโขน กล่าวว่า ได้จัดสร้างเครื่องแต่งกายใหม่ตามแบบโบราณราชประเพณีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ชุดทศกัณฐ์ / ชุดมหาเทพ พระอิศวร พระนารายณ์ ผ้าห่มกษัตริย์ / นางกำนัล / เสนายักษ์ และเสนาลิง ดำเนินการโดยศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง และบ้านตรอกแคและสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง ส่วนงานปักเครื่องโขนมีช่างศิลปาชีพจากทั่วประเทศเข้ามาดำเนินการ