11-08-2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคลื่อนพล คาราวานวิทยาศาสตร์ จัดแหล่งเรียนรู้ขยายโอกาส

   ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ร่วมกับโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน สู่การต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับประเทศ

   โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับประเทศ พร้อมมุ่งสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้น ในสังคมไทย ซึ่งเด็ก ๆ นับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมุ่งเน้นการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ เกิดความรู้ และความเข้าใจ ในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วัยเยาว์ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สามารถตอบโจทย์การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ได้อย่างดี เพราะเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเริ่มจากจุดประกายความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน เพื่อนำไปสู่การอยากเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นอาจนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป