11-08-2560

รัฐบาลพร้อมภาคประชาชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

   นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยกล่าวว่า รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครพิทักษ์ศิลปิน หรือ ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกป้องรักษาศิลปะของชาติ โดยได้จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีทางศาสนา ตลอดจนการเผยแพร่สารคดีพระราชกรณียกิจในด้าน ต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

   นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอความร่วมมือไปยังชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศ รวมกว่า 7,000 ชุมชน ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขณะที่การจัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ที่โรงละครแห่งชาติ จะมีขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. และการแสดงโขน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 รอบเวลา 10.00 น. และ 13.00 น.