08-09-2560

กรุงเทพมหานคร เปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก

   พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ถือเป็นอุโมงค์ยักษ์เพื่อช่วยระบายน้ำแห่งที่ 8 ของ กทม. โดยอุโมงค์ดังกล่าวมีระบบการทำงานที่จะช่วยลดเวลาการเดินทางของน้ำลงสู่แม่น้ำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ในพื้นที่ 6 เขต คือ เขตดุสิต พญาไท บางซื่อ จตุจักร ดินแดง และห้วยขวาง และเร่งการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 6 ถนนสำคัญ อาทิ ถนนพหลโยธิน จากช่วงสี่แยกสะพานควายถึงห้าแยกลาดพร้าว และถนนสามเสน จากช่วงคลองบางกระบือถึงสี่แยกเกียกกาย จะทำให้จุดอ่อนน้ำท่วมขังในถนนดังกล่าว จำนวนกว่า 14 จุด ลดระยะเวลาการระบายน้ำลงได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ช่วยให้การระบายน้ำรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับในพื้นที่อื่นๆ กทม.ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักยิ่งขึ้น โดยระดมเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ เตรียมความพร้อมประจำจุดเพื่อเร่งการระบายน้ำอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ กทม.ยังมีอุโมงค์ระบายน้ำที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกแห่งหนึ่ง คืออุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน ซึ่งเป็นส่วนช่วยระบายน้ำในพื้นที่ 85 ตารางกิโลเมตร ในเขตพระโขนง ประเวศ สวนหลวง วัฒนา คลองเตยได้อย่างมาก โดย กทม.ได้เจรจากับผู้รับเหมา ให้เร่งการก่อสร้าง ซึ่งต้องสามารถเปิดใช้งานได้ตามกำหนดในปลายปี 2562

   ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องขอความร่วมมือประชาชน คือ การทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะขยะ ชิ้นใหญ่ซึ่งจะกีดขวางทางน้ำไหล โดยขอให้ประชาชนนำมาทิ้งในจุดที่แต่ละสำนักงานเขตนัดหมายจัดเก็บในทุก ๆ วันอาทิตย์ ส่วนขยะทั่วไป กทม. จะมีรถเข้าจัดเก็บตามบ้านเรือน ตั้งแต่เวลา 21.00-05.30น. ซึ่งจะตระเวนจัดเก็บให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้กระทบกับปัญหาจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ดังนั้น ขอให้ประชาชนนำขยะมาตั้งวางในจุดที่กำหนด ก่อนเวลา กทม.เข้าจัดเก็บ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกในการทำงาน