11-09-2560

เตรียมยกระดับกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีรถเมล์ไร้คนขับ อีก 5 ปีข้างหน้า

   นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะหรือ ไอทีเอส ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ที่ประชากรเพิ่มขึ้นและจ้างงานมากขึ้น ทำให้ประสบปัญหาการจราจรติดขัด ผลการศึกษาจะแล้วเสร็จวันที่ 15กันยายนศกนี้ หลังจากนั้นจะดำเนินการสรุปผลเพื่อชี้แจงให้กระทรวงคมนาคมทราบต่อไป และได้กล่าวต่อว่า ผลการศึกษาจะนำระบบไอทีเอสมาใช้นำร่อง 3 โครงการ ได้แก่ การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น สถานีวิทยุกองบังคับการของตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้วยป้ายอัจฉริยะหรือแอพพลิเคชั่น เช่น การนำเสนอเหตุการณ์ผิดปกติและอุบัติเหตุ เชื่อมโยงกับการรายงานสภาพจราจรในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้เดินทางรับรู้ข้อมูลต่างๆ การประเมินผลการใช้มาตรการตรวจจับผู้กระทำผิดกฎจราจรจากกล้องตรวจจับ โดยติดตั้งอุปกรณ์ทั้งป้ายเตือน และอุปกรณ์ตรวจจับการขับรถเร็วเกินกำหนดและไม่สวมหมวกกันนิรภัย ทำให้ผู้ขับขี่เกิดความยับยั้งไม่อยากกระทำความผิดเพราะมีโอกาสถูกตรวจจับมาก และพัฒนาป้ายอัจฉริยะพร้อมแนะนำเส้นทางลัด เปรียบเทียบเส้นทางหลักให้ผู้ใช้ทางตัดสินใจเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด โดยวางเป้าหมายโครงการเป็นระยะสั้น 3 ปี ต้องมีป้ายรถเมล์อัจฉริยะระบบตั๋วร่วม ป้ายทางลัดอัจฉริยะและข้อมูลที่จอดรถ ระยะกลาง 5 ปี ต้องมีพื้นที่นำร่องสำหรับรถเมล์ไร้คนขับศูนย์ไอทีเอส สัญญาณไฟอัตโนมัติทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ระยะยาว 10 ปี สามารถขับรถยนต์ไร้คนขับทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล และอีก20 ปี ทำให้การขนส่งสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการขนส่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกันสากลได้อย่างยั่งยืน