สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการภาพถ่าย ฝีพระหัตถ์

11-09-2560

สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการภาพถ่าย ฝีพระหัตถ์

   นายนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเชิญชวน ประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ผ่านนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ ซึ่งสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์มากกว่า 200 ภาพ ที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงบันทึกไว้ ซึ่งมีทั้งภาพที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่มาก่อน นิทรรศการ ครั้งนี้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จัดเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายยุค ขาว ดำ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วัน พระราชสมภพ และพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพการทรงงาน ณ สถานที่และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพครั้งเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามและสุนัขทรงเลี้ยง การจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน” เพื่อรำลึกในพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะองค์อัครศิลปิน และ พระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรม นายกสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมชมนิทรรศการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด