รัฐบาลกำหนดปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

13-09-2560

รัฐบาลกำหนดปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2561 ว่า รัฐบาลตั้งเป้าสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 อีกร้อยละ 10 หรือคิดเป็นตัวเลขประมาณกว่า 3 ล้านล้านบาท โดยยังคงเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มุ่งให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาพำนักอยู่ในประเทศไทยนานขึ้นผ่านมาตรการต่าง ๆ พร้อมทั้งอาศัยแรงเสริมจากผลสำรวจของต่างประเทศที่จัดอันดับให้ ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถใช้เวลาท่องเที่ยวระยะยาวแต่คุ้มค่ามากที่สุดโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนั้น จะมีการช่วยผลักดันให้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

   ทั้งนี้ ปี 2561 ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand year 2018 (อะเมซิ่งไทยแลนด์ 2018) โดยรัฐบาลขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า และสายการบิน ร่วมกันจัดกิจกรรม และใช้ตราสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน รวมถึงมอบสินค้าและบริการราคาพิเศษ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

   นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรอบเวลาของปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยสาเหตุที่เริ่มต้นในช่วงปลายปีนี้นั้นเนื่องจากจะมีงานสำคัญระดับโลกเกิดขึ้นในประเทศไทย คือ การสวนสนามทางเรือนานาชาติ ของกองทัพอาเซียนและ นอกอาเซียน รวมกว่า 30 ประเทศ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ อ่าวพัทยา และการแข่งขันเครื่องบิน Air Race1 Thailand (แอร์เรสวันไทยแลนด์) ซึ่งเป็นการแข่งขันเครื่องบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะจัดขึ้น เป็นครั้งแรกของเอเชีย