13-09-2560

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” อย่างต่อเนื่อง พร้อม ร่วมกับ สสส.

   นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 กันยายน 2560 พบว่ามีรายงานผู้ป่วยแล้วประมาณกว่า 3 หมื่นราย เสียชีวิต 49 ราย ที่มีจำนวนผู้ป่วยใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การมีโรคประจำตัวเรื้อรัง / ภาวะอ้วน และมารับการรักษาช้า รวมถึงยังพบว่ากรุงเทพมหานครและเขตเมืองเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้จัดทำหนังสือ 100 วิธีปราบยุงลาย เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนและผู้สนใจนำไปเลือกปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองและเหมาะสมกับชุมชน ส่วนการป้องกันและควบคุมโรค ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง เก็บขยะรอบบ้าน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ น้ำ ไม่ให้เป็นที่ยุงลายจะวางไข่ได้ เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก / โรคติดเชื้อไวรัสซิกา / และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

   ด้านดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้ร่วมกับ กรมควบคุมโรค เปิดตัวสื่อรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ชุด “เอาจริง ให้ยุงสิ้นลาย” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนและตระหนักถึงอันตรายของยุงลาย รวมถึงวิธีการกำจัดยุงลายที่ถูกต้อง โดยได้เริ่มเผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆ แล้ว เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา พร้อมกับจัดทำเป็นโฆษณา 4 เรื่อง คือ เรื่องขยายพันธุ์ / ไม้ช๊อตยุง / ฟันปลอม / และเรื่องฝาโอ่ง ซึ่งมีเนื้อหาที่ต้องการสื่อถึงความน่ากลัวของการแพร่พันธุ์ ของยุงลาย วิธีป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์การวางไข่ของยุงลาย ซึ่งประชาชนจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อกำจัดยุงลายตามบ้านเรือนของตนเอง และในชุมชน รวมถึงการเฝ้าระวังเพื่อลด การเกิดโรคไข้เลือดออก ต่อไป