13-09-2560

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เชิญชวนเข้าร่วมงาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย”ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาด อ.ต.ก. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ WWW.ORTOKOR.COM

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เชิญชวนเข้าร่วมงาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย”เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นการช่วยกระจายสินค้าเกษตร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย ภายในงานมีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย อาทิ ผักสดผลไม้สด ผลไม้แปรรูปตามฤดูกาลและสินค้าปลอดภัยในราคาพิเศษ ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาด อ.ต.ก. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ WWW.ORTOKOR.COM