13-09-2560

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017งานจัดขึ้นในระหว่างในวันที่ 14 - 17 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thailandinnodesign.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017  ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ด้านนวัตกรรมและงานออกแบบ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เป็นเวทีให้กับ นักออกแบบ นักคิด นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการของไทยได้เผยแพร่ผลงาน สร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคตงาน งานจัดขึ้นในระหว่างในวันที่ 14 - 17 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thailandinnodesign.com