14-09-2560

กรมควบคุมโรค เผยแนวโน้มพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น

    นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณ 85,000 ราย เสียชีวิตแล้ว 12 ราย และคาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้ เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคล ในครอบครัว โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ศูนย์อพยพ และ เรือนจำ เป็นต้น พร้อมเน้นย้ำให้ใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" โดยปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จามต้องใช้ผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการ แพร่เชื้อและป้องกันการรับเชื้ออื่นเข้าสู่ร่างกาย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ หลีกเลี่ยง การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยแต่หากมีอาการป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด หากมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีไข้สูง ควรพบแพทย์ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 1422