เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบท 990 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2438 1738

02-10-2560

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบท 990 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2438 1738

กระทรวงกลาโหม ร่วมกับ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบท 990 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 ร่วมทำบุญผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเฉลิมนคร ชื่อบัญชีวัดพิชยญาติการามวรวิหาร โครงการอุปสมบท 990 รูป เลขที่บัญชี 037-255705-0 ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2438 1738