วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญตามจิตศรัทธา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับภูมิทัศน์ของวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2583 8845

02-10-2560

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญตามจิตศรัทธา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับภูมิทัศน์ของวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2583 8845

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญตามจิตศรัทธา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับภูมิทัศน์ของวัด รองรับงานสลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และเป็นอนุสรณ์ถวายเป็นอาจริยบูชา ครบ 106 ปี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา สู่ชาวโลก ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2583 8845