11-10-2560

แพทย์แนะ 5 วิธี เลือกของเล่นให้ลูก สำหรับพ่อ แม่ และผู้ปกครอง เพื่อเปิดโอกาส ให้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

   แพทย์หญิงถิรพร ตั้งจิตติพร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า การเลือกของเล่น สำหรับเด็กไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเด็กแต่ละคน มีความสนใจที่แตกต่างกันไป บางครั้งของเล่นที่พ่อแม่เห็นว่าเหมาะกับลูก เด็กอาจไม่สนใจ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป ดังนั้น ของเล่นที่ดีควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ “ความปลอดภัย” นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ต้องหมั่นตรวจสภาพของเล่น ว่าอันตรายแก่เด็กหรือไม่ดูความเหมาะสมกับพัฒนาการ / “เหมาะสมกับวัย” เช่น ทารก: ของเล่นที่เพิ่มการรับรู้ ทางประสาทสัมผัส มีเสียงมองคว้าได้ สัมผัสได้ เด็กเล็ก: ของเล่นต้องชิ้นไม่เล็กเกินไป มีการเคลื่อนไหว เด็กโต: เริ่มมีกลไกมากขึ้น ของเล่นที่ฝึกแก้ปัญหา / “เล่นได้หลากหลายวิธี” เช่น ตัวต่อ ไม้บล็อก / เกมกระตุ้นเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาแก่เด็ก และไม่ทำให้เบื่อง่าย / “ราคาไม่แพงเกินไป” เพราะเด็กยังไม่สามารถรักษาของบางอย่างที่ราคาแพง ร่วมกับเด็กยังมีความสนใจสั้น อาจเบื่อง่ายและทำให้พ่อแม่ ต้องเปลี่ยนของเล่นบ่อยๆ / เลือกของเล่นที่มีประโยชน์และที่จะไม่สร้างความชัดแย้ง แก่พ่อแม่และเด็ก เพราะปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ที่พ่อแม่จะเลือกซื้อ Tablet ให้ลูกและ ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ก่อน อาจเกิดปัญหาทางด้านอารมณ์ได้ ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองควรเอาใจใส่กับ การเลือกซื้อของเล่นให้ลูกหลาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพ