กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังโรคและภัยสุขภาพจากน้ำท่วม โดยเฉพาะ ผู้ประสบอุทกภัย

12-10-2560

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังโรคและภัยสุขภาพจากน้ำท่วม โดยเฉพาะ ผู้ประสบอุทกภัย

   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทย จะยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงน้ำท่วม เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคติดเชื้อ แมลงมีพิษหรือสัตว์กัดต่อย และไฟฟ้าดูด โดยเฉพาะโรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง

   โรคตาแดง สาเหตุเกิดจากการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดง การใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย หรือน้ำสกปรกเข้าตา ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุตา มักมีอาการตาแดง เคืองตา น้ำตาไหล เจ็บตา ขี้ตามาก ตาบวม จะเป็นอยู่ประมาณ 5 -14 วัน ป้องกันโดยการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย เครื่องใช้ และไม่ลงเล่นน้ำที่สกปรก

   โรคอุจจาระร่วง เกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ค้างคืน มีแมลงวันตอมหรือดื่มน้ำ มีเชื้อโรคปนเปื้อน โดยผู้ป่วยจะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง/วัน ขับถ่ายมีมูกหรือปนเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง อาเจียนบ่อย กินอาหารไม่ได้ กระหายน้ำกว่าปกติ มีไข้สูง การป้องกันทำได้โดยยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

   ส่วนโรคน้ำกัดเท้า เกิดจากเท้าแช่น้ำที่สกปรกเป็นเวลานาน หรือมีความชื้นตลอดเวลา ทำให้ผิวหนังบริเวณซอกนิ้วเท้าแดง ขอบนูนเป็นวงกลมและคัน วิธีป้องกันคือ ควรหลีกเลี่ยงการเดินในที่ที่มีน้ำท่วมขัง หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ท และเช็ดเท้าให้แห้งทุกครั้งหลังขึ้นจากน้ำ หากผิวหนังเริ่มเปื่อยคัน หรือมีบาดแผล ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 1422