12-10-2560

กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ในการสัญจรทางน้ำ ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางน้ำที่จะใช้ในภารกิจ การให้บริการประชาชน ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกล่าวว่า กรมเจ้าท่าเตรียมแผนงาน 3 ด้าน คือ ควบคุมการเดินเรือบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานพระราชพิธี แผนการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ โดยกรมเจ้าท่าได้ประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่ช่วงสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดังนั้นเรือบรรทุกสินค้า / เรือบรรทุกน้ำมัน / เรือลำเลียง หรือเรือขนาดใหญ่ จะไม่สามารถผ่านได้เพราะเป็นเขตควบคุมการเดินเรือ นอกจากเรือโดยสารเท่านั้น แต่เมื่อผ่านบริเวณพระราชพิธี จะต้องเดินเครื่องให้เบาลงและเดินเรือชิดขวาด้านฝั่งธนบุรีเป็นหลักและจะปิดบางท่าเรือ คือ ท่าพระจันทร์ / ท่าช้าง / ท่ามหาราชและท่าเตียน

   สำหรับแผนการอำนวยความสะดวก กรมเจ้าท่า จะเตรียมเรือขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเรือของภัตตาคาร ร้านอาหาร ให้บริการประชาชน จากท่าเรือกระทรวงพาณิชย์และท่าน้ำนนทบุรี มาส่งประชาชนที่ท่าเรือ พระปิ่นเกล้าฯ ฝั่งพระนคร ฟรี ตั้งแต่ 08.00 น. - 18.00 น. โดยจะมีเรือบริการทุก 20 นาที ส่วนฝั่งใต้จะมีเรือบริการจากท่าเรือสาธร รับส่งประชาชนที่ท่าเรือยอดพิมาน บริเวณปากคลองตลาด สำหรับเรือด่วนเจ้าพระยาจะมีบริการตามปกติ ซึ่งเมื่อส่งประชาชนถึงท่าเรือฝั่งเหนือ หรือ ท่าเรือเทเวศร์ เรือทุกลำต้องข้ามฟาก เพื่อเดินเรือชิดฝั่งธนบุรี และจะสามารถรับส่งประชาชนได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือปิ่นเกล้า ท่าเรือรถไฟ / ท่าเรือวังหลัง / ท่าเรือวัดระฆัง หรือท่าเรือวัดอรุณ และสามารถข้ามไปส่งฝั่งพระนครด้านใต้ ที่ท่าเรือยอดพิมานได้

   ทั้งนี้เรือข้ามฟาก ที่ประชาชนเคยข้ามบริเวณท่าพระจันทร์ ท่าช้างและท่าเตียน จะใช้เรือประเภทอื่น เช่น เรือทัวร์ และเปลี่ยนเส้นทาง ข้ามฟากไปลงท่าเรือปิ่นเกล้าฯ ได้ และในวันที่ 26 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 13.30 น. จะงดการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนช่วงเวลาอื่นหากประชาชนบริเวณฝั่งพระนครมีจำนวนมากก็จะงดการเดินเรือเช่นกัน รวมถึงช่วงเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน สำหรับการเดินเรือคลองแสนแสบมาที่ท่าเรือผ่านฟ้า จะเปิดให้บริการฟรีในวันที่ 26 ตุลาคม2560 ด้วย

   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาความปลอดภัยทางน้ำ มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบกล้อง CCTV ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอย อำนวยความสะดวกให้ประชาชน 17 ท่าเรือในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการตรวจสอบความแข็งแรง ของโป๊ะท่าเรือ ปรับปรุงติดป้าย โดยจะไม่ให้ประชาชนไปรอเรือบนโป๊ะ