09-11-2560

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยช่วงฤดูหนาว

   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนในช่วงฤดูหนาว โดยได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่มาในช่วงหน้าหนาว รวมทั้งได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งทำการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วยจากโรคภัยช่วงหน้าหนาว อาทิ โรคติดต่อ โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ที่พบบ่อยซึ่งผู้ป่วยที่เป็นอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม รองลงมาคือโรคมือ เท้า ปาก ที่พบบ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากเชื่อไวรัส และโรคผิวหนังที่มาจากการสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สะอาด เป็นต้น สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษ ได้แก่ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   สำหรับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่พบบ่อย กระทรวงสาธารณสุขขอให้ประชาชนดูแลร่างกายให้อบอุ่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ไม่ดื่มเหล้าแก้หนาวและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเลือกรับประทานอาหารรสเผ็ดร้อน เช่น แกงส้มดอกแคและน้ำขิง เพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ด้วย