10-11-2560

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้แจงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา สลากเกินราคา

   พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา มีความคลาดเคลื่อนจากผลการปฏิบัติงานจริงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นมาตรการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ล่าสุดที่จะส่งผลต่อการจำหน่ายตั้งแต่งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป สำนักงานสลากกินแบ้งรัฐบาลได้เลื่อนวันรับสลากทั้งระบบตัวแทนจำหน่ายและระบบซื้อ-จองล่วงหน้า ออกไปจากกำหนดเดิม 2 วัน เพื่อลดโอกาสการนำสลากไปขายต่อให้พ่อค้าคนกลางและบีบให้มีสลากใบเดี่ยวขายในแผงมากขึ้น นอกจากนี้ได้กำหนดจำนวนสลากให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดตามจำนวนการทำรายการของผู้ลงทะเบียนในโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

   ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวเน้นย้ำว่าการจำหน่ายสลากของสำนักงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หากพบการกระทำที่เป็นการทุจริต ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งข้อมูลที่ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2345 1466 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป สำหรับการรณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคา 80 บาท สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการร่วมรณรงค์กับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เป็นอย่างดี