15-11-2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ผู้สนใจเข้าร่วมชมเลือกซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยมภายใต้แนวความคิด สินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อให้คนเมืองได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้าที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเกษตร ที่มีการคัดสรร มาอย่างพิเศษ เพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานฟาร์ม GAP หรือเกษตรปลอดภัย สินค้าอินทรีย์หรือออร์แกรนิคไทยแลนด์ รวมทั้งสินค้าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งการนำแปลงใหญ่กล้วยไม้ แปลงใหญ่ไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์กาแฟจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีมาจัดสแดงอีกด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมชมเลือกซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล